Logo EHNE

Estamos trabajando · Lanean ari gara

Contacto · Harremanetarako

Teléfono EHNE 945 27 54 77Email EHNE ehne@ehne.eus

UAGA

Vitoria-Gasteiz
945 26 05 33
uaga@uaga.eus

Laguardia
945 60 02 55

Amurrio
945 89 06 12

GIPUZKOAKO EHNE

Tolosa
943 65 42 81
ehne@ehneg.net

Azpeitia
943 81 39 28

NAFARROAKO EHNE

Iruñea
948 254 841
nafarroa@ehne.eus

Tutera
948 827 211

Lizarra
948 55 05 34