1976tik nekazaritzaren eta abeltzaintzaren balioak defendatzen
Vitoria-Gasteiz
www.uaga.eus
Tolosa
Iruñea
Azpeitia
Tutera
Elizondo
Lizarra
Azkenak
Berriak EHNE
AZKENAK EHNE

Oraindik ere aztertzen ari dira Jarraibidea eta abenduaren 8rako indarrean izatea espero dute

  • Los acuerdos comerciales con productores agrarios podrían quedar excluidos en las normas de Competencia

Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Tratatuaren (EBFT) 101. artikuluak debekatu egiten ditu, oro har, lehia murrizten duten enpresen arteko akordioak, hala nola prezio altuagoetara edo kopuru baxuagoetara daramaten lehiakideen arteko akordioak. Hala ere, nekazaritza-produktuen merkatuen antolaketa bateratua ezartzen duen 1308/2013 Erregelamenduaren 210 bis artikuluak (MAB ) debeku horretatik kanpo uzten ditu nekazaritza sektoreko zenbait akordio murriztaile, baldin eta akordio horiek ezinbestekoak badira iraunkortasun estandarrak lortzeko. Europako Batzordeak zuzentarauen proposamena prestatu du, nekazaritzako elikagaien sektoreko operadore aktiboek jasangarritasun ekimen bateratuak nola diseina ditzaketen argitzeko. Ekimen horiek lehia murrizketetatik salbuetsita gera daitezke. Bereziki, jarraibideek definituko lukete lehia arauetatik kanpo uztea “nekazaritzako ekoizleek egindako akordioak”, dela ekoizleen artean, dela nekazaritzako elikagaien katean aktibo dauden beste eragile batzuekin, hala nola produktua ekoitzi, banatu, garraiatu edo ontziratzeko sargaiak hornitzen dituzten enpresekin. Nekazaritzako elikagaien hornidura kateko operadoreen artean egindako akordioek, nekazaritzako ekoizleak barne hartu gabe, ezin dute salbuespena baliatu, ezta akordioa nekazaritzako produktu bati buruzkoa denean ere.

Europako Batzordeak jarraibideak 2023ko abenduaren 8a baino lehen indarrean izatea espero du.