1976tik nekazaritzaren eta abeltzaintzaren balioak defendatzen
Vitoria-Gasteiz
www.uaga.eus
Tolosa
Iruñea
Azpeitia
Tutera
Elizondo
Lizarra
Nekazal politika
Berriak EHNE
AZKENAK NEKAZAL POLITIKA

EHNE-Nafarroak Nafarroako Ogasuneko kontseilariari galdetu dio nola ezarriko dituen neurri horiek

Gaur, 2024ko apirilaren 19an, apirilaren 17ko HAC/348/2024 Agindua argitaratu da BOEn. Agindu horren bidez, 2023ko zergaaldirako errendimendu garbiaren indizeak eta murrizketa orokorra aldatu dira, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren zenbatespen objektiboaren metodoan aplika daitezkeenak, salbuespenezko hainbat inguruabarrek eragindako nekazaritza- eta abeltzaintza-jardueretarako.

Horixe diote bi artikulu bakarrek;

1.- artikulua. Aparteko zirkunstantziek eragindako nekazaritza- eta abeltzaintza-jarduerengatik 2023an aplikatu beharreko errendimendu garbiaren indizeak murriztea. Agindu honen eranskinean zehaztutako lurralde-eremuetan garatutako nekazaritza- eta abeltzaintza-jarduerei 2023an aplikatu beharreko errendimendu garbiaren indizeak eranskinean jasotakoak izango dira.

2. artikulua. Nekazaritza, abeltzaintza eta basogintzako jardueretarako zenbatespen objektiboaren metodoaren bidez kalkulatutako errendimendu garbia 2023an murriztea.

Azaroaren 29ko HFP/1172/2022 Aginduaren lehenengo xedapen gehigarrian aurreikusitako murrizketa ehuneko 15ekoa izango da agindu horren I. eranskinean jasotako jardueretarako. Agindu horren bidez, 2023. urterako, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren zenbatespen objektiboa egiteko metodoa eta balio erantsiaren gaineko zergaren araubide berezi sinplifikatua garatzen dira.

Errendimendu garbiaren indizea

Komunitate autónomo guztietan. Probintzia guztiak eta udalerri guztiak (indize txikiagoarekin zehazten direnak izan ezik).

 • Erlezaintza. 0,13
 • Haragi estentsiboko behiak. 0,09
 • Hazkuntza estentsiboko behiak. 0,18
 • Haragi estentsiboko txerriak. 0,09
 • Hazkuntza estentsiboko txerriak. 0,18
 • Haragi estentsiboko ardiak eta ahuntzak. 0,09
 • Zerealak. 0,13
 • Lekadunak. 0,13
 • Fruitu lehorrak: gaztaina. 0,05
 • Olibondoaren produktuak. 0,13
 • Ardotarako mahatsa JDarekin 0,22
 • JDrik gabeko ardorako mahatsa 0,18

EHNE-Nafarroa sindikatua une honetan lan dokumentu bat prestatzen ari da nekazaritzak bizi duen egoera larriarekin bat datozen neurri fiskalekin, gure sektorearentzat fiskalitatea hobetzeko eta urte amaieran onartuko den Nafarroako hurrengo Zerga Legean sartzeko helburuarekin.

Hasieratik mahai gainean jarri ziren aldarrikapenetako bat zen beste erkidego batzuekiko zerga-berdintasuna izatea erregimen orokor eta berezirako, eta ziurtzat jotzea, gizartearen zati garen aldetik, zergadunak ere bagarela, eta, beraz, irabazten dugunaren araberako ekarpenak egin behar ditugula, fiskalitate justu eta progresiboarekin.

Planas ministroak martxoaren 25ean, estatu mailako sindikatuei, aurkeztutako 43 neurriko dokumentuan, 33. puntuan, proposatutako aldaketa jasotzen zen, eta gaur argitaratu da BOEn.

Etekin garbiaren egokitzapena PFEZren zenbatespen objektiboaren metodoan 2023an.

Nekazaritza sektorearen egoera koiunturala kontuan hartuta, errendimendu garbiaren % 15eko murrizketa orokorra ezarriko da 2023ko ekitaldi fiskalerako.

EHNE-Nafarroatik, gure galdera argia da eta premiazko erantzuna behar du, Errenta Aitorpenaren kanpaina hasita baitago. Nola ezarriko duzu BOEn 2024ko ekitaldi honetan bertan argitaratutako beherapen fiskala, 2023ko aitorpenean eragina duena?